Johnny Rankovic | Muzička produkcija

U svet produkcije Johnny je ušao sa svega 9 godina kao najmlađi polaznik škole za muzičku produkciju u Beogradu. Sada, završava srednju školu za multimediju ITHS i polazi na BIMM London (British and Irish Modern Music Institute) kako bi studirao produkciju muzike i zvuka. Neke od njegovih produkcija su dobro prihvaćene od strane ljudi iz britanske muzičke industrije, a prva 2 komercijalna rada su puštana na nacionalnim radio stanicama. Takođe je imao priliku da radi u velikim beogradskim privatnim muzičkim studijima.

Smatra da je neophodno gledati u budućnost, stvarati i podržavati inovacije, ali i nalaziti način da budeš poseban. Iz tog razloga ga posebno interesuju imerzivni i interaktivni zvuk, kreativne tehnike snimanja i miksanja zvuka, kompozicija i produkcija multimedijalnih sadržaja, kompozicija uz pomoć veštačke inteligencije i produkcija pop/rock muzike.