Johnny Rankovic | Muzička produkcija

U svet produkcije Johnny je ušao sa svega 9 godina kao najmlađi polaznik škole za
muzičku produkciju u Beogradu, a sada studira produkciju muzike I zvuka na BIMM
Institutu (British and Irish Modern Music Institute) u Londonu. Neke od njegovih
produkcija su dobro prihvaćene od strane ljudi iz britanske muzičke industrije, a prva
2 komercijalna rada su puštana na nacionalnim radio stanicama. Takođe je imao
priliku da radi u velikim beogradskim privatnim muzičkim studijima.
Smatra da je neophodno gledati u budućnost, stvarati i podržavati inovacije, ali i
nalaziti način da budeš originalan. Iz tog razloga ga posebno interesuju imerzivni i
interaktivni zvuk, kreativne tehnike snimanja i miksanja zvuka, kompozicija i
produkcija muzike za multimedijalne sadržaje, kompozicija uz pomoć veštačke
inteligencije i produkcija pop/rock muzike.